Registreerimine

 

 

Registreerimine 2022/2023 treeningutesse toimub läbi lingi:
https://forms.gle/2Q8DdPJJz9qJSEoK8

 

Tantsutrennid raplas

 

 

Kodukord tantsijale:

Armas tantsija! 

Kui oled otsustanud osaleda We Dance Tantsustuudio treeningutes, siis võtad endale kohustuse ja vastutuse nii enda kui oma rühma ees. Igast indiviidist sõltub töö tulemus! 

Pean meeles, et… 
❖ Tulen trenni õigeaegselt ja hilinemise korral teavitan treenerit;
❖ Trenniriided tunnis on kohustuslikud, teksapüksid ja seelik ei ole trenni riietus; 
❖Üldtreeningu jalatsid tunnis on kohustuslikud, kui treener ei ole palunud teisiti;
❖ Juuksed on tantsutunnis kinni ja igas trennis on kaasas veepudel;
❖ Esinemistele ja võistlustele saamise otsustab treener. Treener arvestab järgmisi kriteeriumeid: kas tantsusammud on selged ja kas oled osalenud regulaarselt treeningutes;
❖ Kui oled valitud esinejate või võistlejate hulka ja oled lubanud tulla, siis esinemiselt puudumine on keelatud. Välja arvatud juhul, kui oled haigestunud ja sellest treenerit teavitanud;
❖ Puudumistest teatan õpetajale isiklikult;
❖ Annan endast kõik, et trennist mitte puududa;
❖ Annan endast kõik, et mitte puududa esinemistelt ja võistlustelt;
❖ Hoian esinemiskostüüme määrdumise ja kahjustuste eest;
❖ Murede ja küsimuste korral pöördun koheselt treeneri juurde. Oluline on ausus ja avatus!
❖ Suhtun trennikaaslastesse hästi ja avatult!

 

Kodukord lapsevanemale:

Hea lapsevanem! 

Tuues oma lapse stuudiosse, võtate endale kohustuse – just Teie järjepidevusest sõltub lapse edu! 

Pean meeles ja olen teadlik, et…
❖ Tasun kuumaksu jooksva kuu 15. kuupäevaks;
❖ Kui ei ole võimalik tähtajaks tasuda, siis teatan sellest juhendajat, et kokku leppida hilisem maksetähtaeg;
❖ Trennidest puudumine ei vabasta kuumaksust;
❖ Maksmine toimub jooksva kuu eest;
❖ We Dance Tantsustuudio ei ole kool, vaid stuudio. Seetõttu ei toimu ka tulumaksu tagastamist;
❖ Stuudio ei tee tagasiarveldust vääramatu jõu puhul või kui laps on puudunud mõne treeningtunni. Esitada saame poole kuu arve, kui tantsija on puudunud vähemalt pooltest tundidest;
❖ Kuutasule lisanduvad festivalide/konkursside/võistluste osavõtumaksud, transporditasu võistlustele ja esinemiskostüümide maksumus;
❖ Olen teadlik, et kuumaksu arvestatakse lapsel täiel määral seni, kuni pole juhendajale teatanud stuudiost lahkumise soovist;
❖ Tagastan kostüümid õpetajale kokkulepitud ajaks puhtalt ja korrastatult;
❖ Teen endast kõik oleneva, et laps ei puuduks põhjuseta tundidest;
❖ Teen endast kõik oleneva, et laps saaks osaleda kõigil stuudio poolt planeeritud üritustel/esinemistel;
❖ Igast põhjusega puudumisest teatan õpetajale või palun lapsel seda teha;
❖ Jagan oma kontakte hea ühenduse pidamiseks;
❖ Murede ja küsimuste korral pöördun treeneri poole.
NB! Vanem, vanavanem ja sõber on kõige tähtsam hindaja lapse saavutustele. Võimaluse korral innustage neid oma kohalolekuga esinemistel ja tunnustage lapse poolt õpitut.